Sverige Mäklaren


Säljguide


1. Värdering

Om du väljer att kontakta oss för ett första besök i din bostad kommer en av våra fastighetsmäklare som kan ditt lokala område hem till dig och presenterar mäklartjänsten, värderar din bostad, ger dig förslag på en tidplan för försäljningen, lämnar dig en offert och ger dig rådgivning och svar på dina frågor

Våra värderingar som ligger till grund för ett eventuellt försäljningsuppdrag är alltid kostnadsfria och förutsättningslösa.


2. Faktainsamling

När du har bestämt dig för att gå vidare med oss för din försäljning är nästa steg att upprätta ett skriftligt uppdragsavtal mellan fastighetsmäklare och dig som uppdragsgivare. Här bestäms bl a utgångspris, provision och hur länge uppdraget ska gälla.

Därefter sammanställs all information som krävs för att göra en skriftlig beskrivning av din bostad. Du har som säljare en upplysningsplikt om fel som du känner till.

En viktig del i förberedelserna är bl a rumsbeskrivning, fotografering, framtagande av ritningar, ekonomisk information osv. Det vill säga allt som kommande spekulanter behöver känna till.

Alla fakta samlas i en bostadsbeskrivning som lämnas till spekulanter. Det är en professionell och informativ presentation av din bostad.


3. Marknadsföring

Vi marknadsför din bostad genom många kanaler för att få bästa möjliga utfall.

I ett tidigt skede bearbetar vi vårt spekulantregister och stora kontaktnät.

Vi startar marknadsföringen med att lägga ut en komplett bostadsbeskrivning på de stora bostadsmarknadsplatserna på Internet som är hemnet.se, bovision.se, dn.se och blocket.se.

Därefter sätter vi upp skyltar i området, på bostaden, bankfönster och skickar ut direktreklam med information om kommande visningar m fl marknadsföringsinsatser.


4. Visning

Visningen är ett mycket viktigt led i försäljningen. Det är då som din bostad visas upp för alla intresserade spekulanter. Här får vi en personlig kontakt med intresserade. När visningen är avslutad följer vi upp genom att hålla kontakt med alla intresserade spekulanter. Vi håller dig fortlöpande informerad om utvecklingen.

Vi lämnar ut skriftliga bostadsbeskrivningar till spekulanterna. Informerar och marknadsför bostaden på ett positivt sätt och svarar på spekulanternas frågor.


5. Förhandling/Budgivning

En av fastighetsmäklarens viktigaste arbetsuppgifter är att få köpare och säljare att mötas på en viss prisnivå.

Ur ett säljarperspektiv ska det helst också ha genomförts en budgivning för att nå högsta möjliga försäljningspris.

En budgivning uppstår när vi har flera spekulanter på en bostad. Vi tillämpar normalt öppen budgivning. Alla får information om vilka bud som lämnats. Kontinuerligt läggs högsta budet ut på beskrivningen på Internet samt att budgivare och säljare får sms.

Fastighetsmäklarens erfarenhet och förmåga att leda en effektiv budgivning spelar en stor roll när det gäller att få ut bästa möjliga pris för din bostad.

Det är också viktigt att veta att det är du som säljare som bestämmer till vem du vill sälja och till vilket pris, men vi rekommenderar att du alltid frågar fastighetsmäklaren om sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

För att ta reda på mer om den tilltänkta köparen ställer vi fyra kontrollfrågor till de som är med i budgivningen.

Dessa är;
-Är finansieringen klar?
-Kan du erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning inom fem vardagar?
-Kan du skriva kontrakt inom kort?
-När vill du tillträda (flytta in) bostaden?

När vi fått svar på dessa frågor vet vi mer om dessa spekulanter och deras förutsättningar för att fullfölja köpet av din bostad.


6. Överlåtelseavtal/Köpekontrakt

När budgivningen är slutförd och du är överens med köparen om priset är nästa steg ett köpekontrakt/överlåtelseavtal, som fastighetsmäklaren upprättar, där alla överenskommelser dokumenteras.

Det är viktigt att skriva ner allt som ingår i ett bostadsköp för att slippa framtida problem.

Några dagar efter det att avtalet tecknats betalar köparen en handpenning som i regel är 10% av köpeskillingen till mäklarens klientmedelskonto.


7. Tillträdet/Flytten

Affären avslutas på tillträdesdagen när resterande del av köpeskillingen erläggs. Vid fastighetsförsäljning upprättas ett köpebrev som ligger till grund för en lagfartsansökan.

Vid en försäljning av en bostadsrätt upprättas ett köpebevis som är ett slutkvitto på affären.

På överenskommen dag för tillträde är det tid att flytta. Det är mycket att tänka på inför denna dag. Din mäklare har en checklista du kan få.

Våra kontor - Hitta en mäklare

Kontakta ditt lokalkontor för mer information om Sveriges mest prisvärda mäklartjänst.
Kontaktformulär


© 2009-2020 Sverigemaklaren.se - Sverige Mäklaren. Fastighetsmäklare och lokal mäklare.